Zinobis - Project Management

U staat op het punt een nieuwe bedrijfsactiviteit op te zetten of de bestaande te wijzigen, maar u hebt binnen uw bedrijf niet de nodige kennis of beschikbaarheid om dit project in goede banen te leiden. Ook hier kan Zinobis uw bedrijf van dienst zijn. Bovendien mag het belang van een externe coördinator niet onderschat worden: zonder belemmering van eventuele emotionele bedrijfsbagage, kunnen de projectdoelstellingen makkelijker behaald worden.

Jarenlange praktijkervaring in projectmanagement liggen aan de bron van een gedegen kennis van alle mogelijke aspecten die zich gedurende de looptijd van het project kunnen aandienen. Onze consultant zet vooraf samen met u mijlpalen binnen het project. Deze mijlpalen worden omgezet in welomlijnde stappen, die samen een duidelijk projectplan vormen, verstaanbaar voor iedereen en motiverend om er aan mee te werken.

Niet alleen op papier leidt Zinobis uw project in goede banen, wij zorgen ook voor de praktische organisatie en afwikkeling. Zinobis coördineert alle stappen doorheen de verschillende afdelingen van uw bedrijf. Van Human Resources tot aankoop, IT, … We zorgen er voor dat de originele doelstellingen van het project niet verloren gaan en alle stappen op elkaar afgestemd worden.

Doorheen het hele project, zorgt Zinobis bovendien voor een duideljke management-rapportering, zodat ook u continu op de hoogte bent van idere stap die genomen wordt.